Best Practice

”We aim to please”

Per Söderström

Som bekant finns det flera definitioner på vad content marketing är och inte är. Några punkter de flesta är överens om:

a. Man tar utgångspunkt i mottagaren – vad intresserar honom eller henne?

b. Att köpa exponering räcker inte längre, vi måste kommunicera med personerna på platser där de själva väljer att vara.

c. Det finns ett klart syfte med åtgärden.

d. Det behövs en kreativ lösning – man ska inte skapa mer brus.

e. Kommunikationen innehåller med jämna mellanrum en action point - mottagaren ska inspireras att göra något tack vare budskapet.

f. Effekten ska vara mätbar.

g. ROI ska vara positiv – i pengar eller anseende.

(Om du saknar något eller inte håller med - skriv i kommentarsfältet nedan.)

Är det här ett bra exempel?

Den listiga toalettfabriken bestämde sig för att etsa in en liten fluga i en kommande leverans av kiss-skålar. Tanken var att minska på snusket på ”herrarnas”. När skålarna väl var på plats visade det sig att besökarna siktade på flugan – att ”träffpunkten” i skålen blev betydligt mer samlad.

Toaletterna blev trevligare för besökarna och man sparade pengar på städningen. Ett win-win läge om något. 

Det finns många punkter som stämmer in på en content marketing-aktivitet. ”Mottagarens villkor” gäller i allra högsta grad, det är kreativt och det är mätbart. För att inte tala om return on information. Måhända att mediakanalen är av den mer udda sorten…

Att kommunicera inifrån och ut skulle sett ut såhär: ”Sikta bättre. Kissa i skålen, inte bredvid!” Den har vi sett förut – det är inifrån-ut perspektivet. Den varianten kallas ”we aim to please ourselves.”

Om författaren