Det vi erbjuder
[field_services_icon]
Content Marketing är en marknadsföringsstrategi som fokuserar på att skapa och distribuera värdefullt, relevant, konsekvent innehåll för att attrahera och bibehålla en väl definierad publik och - ytterst - bidra till ett för organisationen lönsamt kundbeteende.
Content Marketing är en marknadsföringsstrategi som fokuserar på att skapa ochdistribuera värdefullt, relevant, konsekvent innehåll för att attrahera och bibehålla en väldefinierad publik och - ytterst - bidra till ett för organisationen lönsamt kundbeteende.
[field_services_icon]
Hantering av content och rättigheter kring varje enhet äter snabbt upp tid som kunde ägnats åt mer värdefullt arbete. För att inte tala om framtida kostnader att växa in i fel lösning. Fler ägda kanaler i kombination med fler marknader skapar ökat behov avseende tydlighet och kontroll av rättigheter.  Har ni ett fungerande system arbetar vi med det. Alternativt erbjuder vi en beprövad lösning...
[field_services_icon]
Content marketing-funktionen involverar ofta medarbetare med olika ansvarsområden – marknadsförare, IT-specialister, säljare, PR, HR, jurister m.fl. För att arbetet ska flyta på är det bra med gemensamma verktyg och processer. Därutöver behöver vissa befattningshavare ta ytterligare några steg - den ansvarige redaktören, marknadsavdelningens projektledare, inbound-funktionen etc. CMG håller...
[field_services_icon]
Dra nytta av content som levererar Hur duktiga marknads- och PR-avdelningarna än är, så är det en omänsklig uppgift att kontinuerligt skapa originalmaterial som slår allt annat. Ibland behöver man draghjälp av beprövat content, som kunderna älskar och som passar in i affärsplanen.  CMG letar upp associationsrättigheter som passar in i företagets marknadsföring.  Tänk ”Lyxfällan” och en uppstickar...
[field_services_icon]
1. Ni arbetar redan med content marketing. Ni vet vad ni behöver, i vilken riktning ni vill gå. Ni kanske vill göra grundligare planering kring touchpoints? Persona? Integrering med CRM? Välkommen att höra av dig, så lyssnar vi på vad ni vill göra. 2. En pilot kanske? Eller så vill ni komma igång med content marketing. Kanske med ett pilot-projekt som är stort nog att fungera som beslutsunderlag...