Inbound Marketing

Content marketing-funktionen involverar ofta medarbetare med olika ansvarsområden – marknadsförare, IT-specialister, säljare, PR, HR, jurister m.fl. För att arbetet ska flyta på är det bra med gemensamma verktyg och processer.

Därutöver behöver vissa befattningshavare ta ytterligare några steg - den ansvarige redaktören, marknadsavdelningens projektledare, inbound-funktionen etc.

CMG håller återkommande introduktions - och fördjupande seminarier i content marketing. Du är välkommen till dem! Alternativt utvecklar vi en workshop som är mer skräddarsydd för din organisation.

Nästa utbildning sker den 16 september på Marknadsföreningen i Stockholm, änmäl dig här för att säkra din plats.

Kontakta: Per Söderström