Content Marketing

Content Marketing är en marknadsföringsstrategi som fokuserar på att skapa och
distribuera värdefullt, relevant, konsekvent innehåll för att attrahera och bibehålla en väl
definierad publik och - ytterst - bidra till ett för organisationen lönsamt kundbeteende.