Content Management

Hantering av content och rättigheter kring varje enhet äter snabbt upp tid som kunde ägnats åt mer värdefullt arbete. För att inte tala om framtida kostnader att växa in i fel lösning.

Fler ägda kanaler i kombination med fler marknader skapar ökat behov avseende tydlighet och kontroll av rättigheter. 

Har ni ett fungerande system arbetar vi med det. Alternativt erbjuder vi en beprövad lösning som är skalbar för framtida behov.